NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief is aan de site toegevoegd als vervanging van het nieuwsblaadje dat voorheen naar de leden gestuurd werd.
Ook kan men als lid een stukje plaatsen, hiervoor kan men een email sturen naar de webmaster.
Het emailadres is: webmaster@kanspluszeeland.nl

Ook worden hier de verslagen van bv de busreis of belangrijke beslissingen die in het belang zijn van onze doelgroep geplaatst. 

 

Aan alle leden van Kansplus en belangstellenden.

 

Gezien de huidige ernstige situatie die ontstaan is als gevolg van de ontwikkelingen met betrekking tot het CORONAVIRUS

en ingevolge de maatregelen die de overheid afgekondigd heeft, maar vooral om onze gehandicapte medemensen te beschermen,

zal Kansplus Zeeland ook na 3 april geen activiteiten meer ontwikkelen tot het einde van dit seizoen 2019 -2020. 

Dus "Ons Plekje" is voorlopig gesloten,geen soosavonden meer en ook geen andere activiteiten meer dit seizoen.

We hopen van harte dat iedereen gezond blijft en dat we in het nieuwe seizoen weer van start kunnen gaan met het nieuwe seizoen te beginnen met onze jaarlijkse busreis op 5 september.

U krijgt hierover nog nader bericht.

Namens het bestuur van Kansplus ledengroep Zeeland,

Leo de Groot ,  voorzitter

 


Busreis Graauwrock for Specials     woensdag 20 mei 2020     AFGELAST GAAT NIET DOOR

 

STICHTING ZEELANDIA–RUN    ZIJSPANRIT VOOR MINDERVALIDE                      

                                                                                        
 

AFGELAST GAAT NIET DOOR

 
  
 

  voor meer informatie              passagiers.zeelandiarun@gmail.com                             
Beste lezers van onze website,

Onze soosavonden zijn weer van start gegaan, dit naar grote vreugde van onze bezoekers.
Ondanks dat er een avond uitgevallen was door geen beschikbaarheid van vrijwilligers, dit komt gelukkig weinig voor,
maar toch, zet dit ons wel aan het denken en om dit te voorkomen in de toekomst.
Afgelopen seizoen waren er best wat mededelingen geweest op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie,
over het verloop en bezettingsgraad van onze locatie "ons plekje", zelfs met de mededeling van het slopen van onze locatie,
de gemeente luistert gelukkig wel naar ons,en wij en ons bestuur zijn er mee bezig om dit veilig te stellen
dat er zeker een andere locatie komen zal, in welke vorm dan ook.
Het zal zeker mooier en groter worden, maar niet eigen zoals het nu is.

Traditioneel startte we ons seizoen met de busreis, deze reis was naar Plopsaland in België en wel in de Panne,
iedereen had er zin in, de stemming zat er goed in, het was wat fris, zeg maar koud in de bus, maar dit is goed gekomen,
de buschauffeur kon dit gelukkig verhelpen.

Het weer was wat je noemt regenjas aan/uit, maar laat dit nu reuze meevallen, net voordat we de terug reis wilde aanvangen
vielen de eerste druppels, het park was overzichtelijk en voor elk wat wils, voor vele was het een geslaagd bezoek aan Plopsaland.
Reuze gezellig echt super!

De reis ging verder naar Sluis, waar ons een 3 gangen menu te wachten stond, waar we allen vriendelijk en accuraat bediend werden,
met wat te drinken, wat later werden verrast met Kervelsoep, en wat later de 2e gang deze was voorzien van warm bord met
kalkoenrollade in zoete saus en aardappelkroketten.
ondertussen werd ook de 2e consumptie aangeboden, afsluitend met heerlijke koffie en appelgebak,

Voldaan en wat moe werd de terugreis ondernomen naar Vlissingen, de bus met 50 personen was vol en zij hebben genoten van deze dag,
al met al een leuke dag, Plopsaland is zeker voor herhaling vatbaar.
Een goede start van het seizoen.

Maar we hadden nog een busreis, bij het sluiten van ons seizoen,
Eind Mei en wel een dag voor Hemelvaartsdag, dit was dan op de woensdag.
Grauw ligt in Zeeuws Vlaanderen, dus dicht bij huis. Een heel ander stukje Nederland, maar o zo mooi en gastvrij.
GrauwRocks is een jaarlijks evenement dat op Hemelsvaartsdag wordt gehouden, en voor het eerst een " GrauwRock for Specials"
en dus voor onze doelgroep, nou het was ook Super.
Het begon om 11.00 uur, en wij uit "ons Plekje" stonden er echt als eerste op het veld aldaar, we werden super leuk ontvangen,
en het was van alle gemakken voorzien en met mooi weer, echt een Superdag

Ze moeten met de Catering nog wat ondernemen deze konden de aantal bezoekers niet snel genoeg voorzien van een warme hap,
maar daar zal in de toekomst aan gewerkt worden, het was kleinschalig maar groots aangepakt, echt Super, en muzikaal gezien top,
en tussen de optredens door waren er spelletjes te doen, en om 18.00 uur was het feest afgesloten.

Als dit er in 2020 weer zal zijn, en daar ziet het wel naar uit, dan zijn wij ook weer van de partij.
Dit was voor de organisatie een test, in overleg met de raad van Fun-Pop in Horst.
Fun-Pop kan putten uit een ervaring van jaren voor deze doelgroep, zo kunnen zij, en wij terugkijken op een geslaagde dag,
echt Super, de organisatie was blij verrast met zoveel opkomst en dit kan enkel groeien, dus leuk voor onze bezoekers van "Ons Plekje"
Echt Super met een hoofdletter S!
Het bestuur van Kansplus heeft daarom besloten om dit bezoek aan Grauw te blijven ondersteunen en aan te bieden aan onze leden,
als een afsluiting van ons seizoen, best goed als een afsluiting van het seizoen. 

Wij gaan ook dit seizoen weer van alles ondernemen zoals een playbackshow, de elfde van de elfde, sinterklaasavond en onze Kerstmaaltijd
Het nieuwe jaar 2020 luiden we in met de Nieuwjaarreceptie vervolgens Carnavalsavond en wie weet nog meer.
Ook onze filmavond gaat weer van start we moeten wel wachten tot de duisternis wat eerder invalt, want film kijken dat doe je in het donker.
Wij als team van vrijwilligers van "ons plekje" staan zeker ook dit seizoen weer garant voor gezellige en verantwoorde soosavonden,
en hopen op een goede opkomst van onze bezoekers.
want daar doen onze vrijwilliger het voor, en zonder bezoekers geen gezellige avond.

Groet Ben lebon
Coördinator van de vrijwilligers en "ons plekje"
P.S. bekijk ook onze fotogalerij op onze website

www.kanspluszeeland.nl


Nieuws voor alle bewindvoerders die de financiën
van hun kind of pleegkind beheren.

 

Elk jaar moet verantwoording worden afgelegd bij de rechter.
Dat is veel gereken etc.
Ik heb een programma ontwikkeld die al dat werk voor u doet en een kant en klaar jaarrapport levert met een druk op de knop.
U kunt een demonstratie van het programma bekijken op YouTube met de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=zqNnUl1kqzE&t=468s

Heeft u interesse? stuur dan een mailtje .
Het adres is webmaster@kanspluswalcheren.nl

Jan v Croonenburg

 


Mantelzorg heeft dringend vrijwilligers nodig

--------------------------------------------------------------------------------------


Algemene informatie over KWF Kankerbestrijding

Kanker raakt ons allemaal.
Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn of haar leven kanker, per jaar ruim 100.000 mensen.
Jaarlijks sterven er zo’n 44.000 mensen als gevolg van kanker.
De ziekte is hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer één.
Miljoenen mensen delen een droom: een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is.
Wat zou het mooi zijn als deze droom uitkomt.
KWF Kankerbestrijding doet er alles aan om dit waar te maken.
Haar missie is: kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen.
KWF is er voor mensen die leven met kanker en de mensen die met hen samenleven.
Met als doel: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.
Om haar doel te halen financiert KWF kankeronderzoek, voorlichting en patiëntenondersteuning.
Om dit mogelijk te maken werft KWF fondsen en is ze afhankelijk van giften,
acties en evenementen die voor het KWF georganiseerd worden.
www.kwf.nl

--------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------


Ziekenhuiszorg voor mensen met een beperking

Onderstaand bericht kregen we van Klaverblad Zeeland.

Het is heel belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking die met ziekenhuiszorg te maken krijgen.

Onderwerp: ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Geachte heer / mevrouw,

Klaverblad Zeeland heeft met de 2 Zeeuwse ziekenhuizen, zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking,
cliëntenraden, LFB Goes en Platform VG Zeeland richtlijnen ontwikkeld voor de ziekenhuiszorg voor mensen
met een verstandelijke beperking in Zeeland.
Dit in navolging van Zorgbelang Brabant.
Op 25 juni jl. hebben 14 Zeeuwse organisaties (inclusief de 2 Zeeuwse ziekenhuizen) de overeenkomst ondertekend
waarmee men de Zeeuwse richtlijnen onderschrijft en toezegt deze in de organisatie te implementeren.
Meer informatie hierover vindt u op de website van Klaverblad Zeeland:

http://www.klaverbladzeeland.nl/nieuws/zeeuwse-zorginstellingen-blij-met-unieke-richtlijnen-voor-zorg-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/2214


--------------------------------------------------------------------------------------


Scholieren en studenten als vrijwilliger bij KansPlus.

KansPlus afdeling Walcheren doet mee aan de uitvoering van de Maatschappelijke Stage (MaS).
Middelbare scholieren moeten 30 uur stage lopen bij een maatschappelijke organisatie.
Inmiddels hebben twee scholieren bij ons stage gelopen, tot ieders tevredenheid,
zij vonden het leuk en ook onze disco-bezoekers waren enthousiast.
Ook voor onze vereniging is dit goed: op deze manier laten we jonge mensen kennismaken met de
wereld van verstandelijke beperking.
Dat werkt zeer verhelderend.
En misschien levert het nieuwe en vooral belangrijk: jonge vrijwilligers op voor onze organisatie.
In ieder geval levert het meer bekendheid en begrip op voor het werk dat wij doen.
Trouwens, in aansluiting op de Maatschappelijke Stage is er inmiddels op Walcheren een nieuw
project van start gegaan: “Helden na MaS “: hoe behoud je jongeren als vrijwilliger.
Helden na MaS biedt een overzicht van knelpunten, van de door jongeren bedachte oplossingen
(samen met maatschappelijke makelaars en vrijwilligersorganisaties) en biedt inzicht in de
behoeften van jongeren.
Door daarop in te spelen kun je jongeren bereiken in hun eigen belevingswereld,
en ze op deze manier behouden voor het vrijwilligerswerk.
Belangrijk daarbij is het gebruik van “social media”.
Dit is een prima initiatief van SWM
(Stichting Welzijn Middelburg, de uitvoerder van de Maatschappelijke Stage op Walcheren),
dat wij ten zeerste ondersteunen.
Jonge mensen zijn de bron voor nieuwe vrijwilligers en nieuwe leden.
Wat wèl betekent dat je naar ze toe moet…….
Als gevolg hiervan zijn wij door de Hoge School Zeeland benaderd met een verzoek.
De eerstejaarsstudenten van de Academie “Zorg en Welzijn” zijn verplicht 120 uur in het eerste
studiejaar te besteden aan werkveldoriëntatie (vrijwilligerswerk) en of wij daaraan mee willen werken.
Natuurlijk willen wij dat.
Dus zijn wij 7 september aanwezig bij de oriëntatiemarkt voor de studenten.
Er is inmiddels al een aanmelding binnen…….
Het mag duidelijk zijn dat KansPlus op deze manier meer voor het voetlicht komt en dat er meer bekendheid
en ook begrip komt voor het werk dat wij doen voor onze verstandelijk gehandicapte medemens.
En dat is een goede ontwikkeling, vooral omdat het om jonge mensen gaat.
KansPlus Walcheren zal zich hiermee verder intensief bezighouden, hier liggen onze kansen.
(Kans-Plus! zei ik toch?......).

Leo de Groot, voorzitter.

Ben en Jopie Geridderd!!

Dat was wèl een complete verrassing tijdens onze Kerstviering op 21 december.
Want wie kwam er tijdens de maaltijd geheel onverwacht binnen stappen?
De burgemeester van Middelburg met zijn assistente, een aantal fotografen
en Robert, de jongste zoon van Ben en Jopie Lebon.
Want om Ben en Jopie was het natuurlijk te doen!

Volgens de voorzitter ging het om cadeautjes die de Kerstman niet kan geven,
vandaar onze bijzondere gast die avond.
De burgemeester vertelde dat het eigenlijk te veel was om op te noemen
wat Ben en Jopie de afgelopen bijna 25 jaar gedaan en georganiseerd hebben voor
onze gehandicapte vrienden en vriendinnen.
Zij waren altijd de drijvende kracht achter de VOGG, wat nu KansPlus Walcheren is,
en blijven dat ook nog wel even, zolang de gezondheid het toelaat.
Daarom heeft het de koningin behaagd om ze allebei op te nemen in het register
van bijzondere Nederlanders: de Orde van Oranje Nassau.
Na het opspelden van de onderscheidingen was er natuurlijk veel applaus
en gelukwensen van iedereen waar Ben en Jopie altijd voor in de weer zijn.
Het is héél bijzonder, zei de burgemeester nog, dat echtelieden tegelijk
een onderscheiding krijgen, maar in dit geval is dat wèl verdiend……
En het bleef die avond nog lang onrustig in de grote zaal van de Lammerenburcht…..
Belangrijk voor vervoer van Clienten!!!!!


Al bekend met reizen buiten de regio met VALYS?
Voor meer info kijk op www.valys.nl